Thông tin văn bản
Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 24/06/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh đối với công tác giám định, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 207/BC-UBND Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị qua giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh đối với công tác giám định, định giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 207.bc.signed.pdf