Thông tin văn bản
Báo cáo số 1378/QÐ-BQP ngày 27/04/2017

Về việc: ban hành Quy định việc tổ chức hđ của Ban tuyển sinh quân sự các cấp

Số ký hiệu: 1378/QÐ-BQP Ngày ban hành: 27/04/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: ban hành Quy định việc tổ chức hđ của Ban tuyển sinh quân sự các cấp

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1378QDBQP2017.PDF