Thông tin văn bản
Văn bản số 8465/VP-KTTC ngày 12/11/2020 sao gửi Quyết định 2031/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Số ký hiệu: 8465/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 2031/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2020 đính chính Thông tư 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201113091945.zip