Thông tin văn bản
Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 25/04/2019 Báo cáo đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Số ký hiệu: 142/BC-UBND Ngày ban hành: 25/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 142.bc.PDF