Thông tin văn bản
Công văn số 1737/UBND-TKTH ngày 13/08/2019 V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
Số ký hiệu: 1737/UBND-TKTH Ngày ban hành: 13/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v: thực hiện các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1737.ub.signed.pdf