Thông tin văn bản
Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 28/03/2017

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 11/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/03/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 04 năm 2017 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 112017QDUBND2017.pdf