Thông tin văn bản
Văn bản số 4320/VP-KT ngày 23/05/2023 sao gửi Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 4320/VP-KT Ngày ban hành: 23/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230523165836.zip