Thông tin văn bản
Văn bản số 9172/VP-KGVX ngày 13/10/2023 Sao gửi quyết định 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng chính phủ
Số ký hiệu: 9172/VP-KGVX Ngày ban hành: 13/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi quyết định 1165/QĐ-TTg ngày 09/10/2023 của Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104510.zip