Thông tin văn bản
Văn bản số 5312/VP-NC ngày 28/09/2018 Về việc : sao gửi Thông báo số 317/TB-UBTVQH về việc thực hịện quyền Chủ tịch nước
Số ký hiệu: 5312/VP-NC Ngày ban hành: 28/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi Thông báo số 317/TB-UBTVQH về việc thực hịện quyền Chủ tịch nước
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5312.rar