Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vrrf chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Số ký hiệu: 40/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/11/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định vrrf chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định 27/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 402017QDUBND2017.pdf