Thông tin văn bản
Quyết định số 2517/QĐ-UBND  ngày 11/10/2018 nâng bậc lương thường xuyên cho công chức lãnh đạo (Nguyễn Nam Giang)
Số ký hiệu: 2517/QĐ-UBND  Ngày ban hành: 11/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: nâng bậc lương thường xuyên cho công chức lãnh đạo (Nguyễn Nam Giang)
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2517.qd.PDF