Thông tin văn bản
Công văn số 1548/UBND-TTHCC ngày 22/07/2019 Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1548/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 22/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1548.ub.signed.pdf