Thông tin văn bản
Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 55/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 552013QDUBND2013.doc