Thông tin văn bản
Văn bản số 263/VP-KT ngày 09/01/2024 sao gửi các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu: 263/VP-KT Ngày ban hành: 09/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi các Văn bản của Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240112141528.zip