Thông tin văn bản
Công văn số 3752/VP-TKTH ngày 28/06/2019 Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
Số ký hiệu: 3752/VP-TKTH Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi văn bản (BC 425-BC/TU ngày 07/6/2019)
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký: Trương Văn Hùng
Đính kèm: 3752VP-TKTH.rar