Thông tin văn bản
Văn bản số 3749/VP-KTN ngày 30/08/2016

Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số ký hiệu: 3749/VP-KTN Ngày ban hành: 30/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Triển khai thực hiện Công văn số 6561/BKHĐT-TH ngày 23/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3749VPKTN2016.rar