Thông tin văn bản
Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/06/2013

Chỉ thị số 07/CT-UBND  Tăng cường các biện pháp thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013

Số ký hiệu: 07/CT-UBND Ngày ban hành: 21/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Chỉ thị số 07/CT-UBND  Tăng cường các biện pháp thực hiện cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 07CTUBND2013.doc