Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 Quy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 02/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định giá dịch vụ trông giữ xe áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2022 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 02 qppl (2).signed.pdf