Thông tin văn bản
Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 19/06/2013

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Mục I Phần I và điểm b khoản 3 Mục IV Phần I Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND, ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh

Số ký hiệu: 26/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Mục I Phần I và điểm b khoản 3 Mục IV Phần I Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND, ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 262013QDUBND2013.doc