Thông tin văn bản
Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 22/03/2010

Ban hành quy định phân cấp quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 10/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/03/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành quy định phân cấp quản lý thoát nước đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: QD_10_2010.doc