Thông tin văn bản
Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 02/06/2015

Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 28/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/06/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 282015QDUBND2015.doc