Thông tin văn bản
Văn bản số 969/VP-KTTC ngày 25/03/2016

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BTC và Thông tư số 53/2012/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc tổng điều tra thống kê

Số ký hiệu: 969/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/03/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 58/2011/TT-BTC và Thông tư số 53/2012/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí các cuộc tổng điều tra thống kê

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 969VPKTTC2016.rar