Thông tin văn bản
Văn bản số 685/VP-KTTC ngày 14/02/2019 (CKS) Sao gửi Thông tư số 123/2018/TT-BTC, ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 685/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/02/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Thông tư số 123/2018/TT-BTC, ngày 17/12/2018 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 685.rar