Thông tin văn bản
Văn bản số 2733/VP-KTTC ngày 22/04/2020 Sao gửi Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020
Số ký hiệu: 2733/VP-KTTC Ngày ban hành: 22/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200427110050.zip