Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 06/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 062015QDUBND2015.doc