Thông tin văn bản
Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 02/05/2019 Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 16/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2019 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 16.qd.PDF