Thông tin văn bản
Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Số ký hiệu: 2488/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/12/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_2488.doc