Thông tin văn bản
Văn bản số 425/VP-KT ngày 16/01/2021 Sao gửi Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 425/VP-KT Ngày ban hành: 16/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 38/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210122140114.rar