Thông tin văn bản
Văn bản số 6395/VP-KT ngày 25/07/2023 Sao gửi Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 6395/VP-KT Ngày ban hành: 25/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230726145501.zip