Thông tin văn bản
Văn bản số 2695/VP-NCPC ngày 21/04/2020 Sao gửi Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32
Số ký hiệu: 2695/VP-NCPC Ngày ban hành: 21/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200427105823.zip