Thông tin văn bản
Văn bản số 1533/VP-NC ngày 10/03/2021 Sao gửi Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 1533/VP-NC Ngày ban hành: 10/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 299/QĐ-BTP ngày 05/3/2021 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210311071911.zip