Thông tin văn bản
Văn bản số 1901/VP-KT ngày 23/03/2022 Sao gửi Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định tài chính cho Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Italia
Số ký hiệu: 1901/VP-KT Ngày ban hành: 23/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 341/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt gia hạn Hiệp định tài chính cho Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn I” sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Italia
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220329085546.zip