Thông tin văn bản
Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014)

Số ký hiệu: 04/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/01/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (năm 2014)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2015 Người ký:
Đính kèm: 042015QDUBND2015.doc