Thông tin văn bản
Văn bản số 10335/VP-KT ngày 14/11/2023 sao gửi Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 10335/VP-KT Ngày ban hành: 14/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231116170932.zip