Thông tin văn bản
Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 09/09/2011

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật  của cán bộ, nhân dân
 

Số ký hiệu: 1841/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/09/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật  của cán bộ, nhân dân
 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 11 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QÐ-1841.doc