Thông tin văn bản
Công văn số 1364/UBND-NCPC ngày 28/06/2019 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy.
Số ký hiệu: 1364/UBND-NCPC Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1364.ub.signed.pdf