Thông tin văn bản
Văn bản số 8996/VP-KGVX ngày 29/12/2021 Sao gửi Thông tư Thông tư quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
Số ký hiệu: 8996/VP-KGVX Ngày ban hành: 29/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư Thông tư quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211231144636.zip