Thông tin văn bản
Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

Phân cấp quản lý nhà nước đối với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 46/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Phân cấp quản lý nhà nước đối với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 462017QDUBND2017.pdf