Thông tin văn bản
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 26/07/2011

Về chính sách đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 27/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/07/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chính sách đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 6NQ_27_2011.doc