Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1567/KH-UBND ngày 24/07/2019 Kế hoạch Thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 1567/KH-UBND Ngày ban hành: 24/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1567.ub.signed.pdf