Thông tin văn bản
Công văn số 1857/UBND-VHXH ngày 28/08/2019 Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của BBT Trung ương Đảng (khóa X)
Số ký hiệu: 1857/UBND-VHXH Ngày ban hành: 28/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tiếp tục quán triệt và triển khai Quyết định số 221-QĐ/TW, ngày 27/4/2009 của BBT Trung ương Đảng (khóa X)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 13329.PDF
1857.signed.pdf