Thông tin văn bản
Văn bản số 243/UBND-VX ngày 27/01/2014

Triển khai thực hiện ký chữ ký số trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 243/UBND-VX Ngày ban hành: 27/01/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Triển khai thực hiện ký chữ ký số trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 243UBNDVX2014.pdf