Thông tin văn bản
Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 17/03/2015

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần

Số ký hiệu: 14/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/03/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang, chế độ phúng điếu đối với cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng chính sách, người có công khi từ trần

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2015 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 142015QDUBND2015.doc