Thông tin văn bản
Văn bản số 2751/QÐ-UBND ngày 25/10/2016

Phê duyệt thiết kế thi công – tổng dự toán Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1).

Số ký hiệu: 2751/QÐ-UBND Ngày ban hành: 25/10/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Phê duyệt thiết kế thi công – tổng dự toán Dự án Nâng cấp, mở rộng hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 (giai đoạn 1).

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2751QDUBND2016.pdf