Thông tin văn bản
Văn bản số 872/VP-KTTC ngày 14/02/2020 Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 872/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200217090329.zip