Thông tin văn bản
Văn bản số 7010/VP-VHXH ngày 08/11/2019 sao gửi văn bản: Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH
Số ký hiệu: 7010/VP-VHXH Ngày ban hành: 08/11/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 16/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành LĐTBXH
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191108161435.zip