Thông tin văn bản
Văn bản số 6554/VP-NC ngày 07/09/2022 Sao gửi Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 6554/VP-NC Ngày ban hành: 07/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220913092849.zip