Thông tin văn bản
Văn bản số 2835/VP-KT ngày 03/04/2023 Sao gửi các văn bản của Bộ KH&ĐT trả lời về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CTMTQG
Số ký hiệu: 2835/VP-KT Ngày ban hành: 03/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi các văn bản của Bộ KH&ĐT trả lời về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện CTMTQG
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230404142731.zip