Thông tin văn bản
Văn bản số 2411/UBND-TH ngày 03/10/2018 Đăng ký nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.
Số ký hiệu: 2411/UBND-TH Ngày ban hành: 03/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Đăng ký nội dung trình kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh.
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2411.PDF