Thông tin văn bản
Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 Phê duyệt kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản-Công ty TNHH Duy Nhựt
Số ký hiệu: 2475/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản-Công ty TNHH Duy Nhựt
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2475.qd.PDF